Kontakt

telefon kontaktowy   +48 661 425 696

juszkowygrod.cerkiew@gmail.com

16 – 050 Michałowo, Juszkowy Gród 32

Bank Spółdzielczy w Michałowie
69 8060 0004 0550 0811 2000 0030