Duchowieństwo

Ks. mgr Sylwester Klebus – urodził się 24.01.1987
w Białymstoku. Ukończył XIV Liceum profilowane
w Białymstoku. Następnie kontynuował naukę
w Prawosławnym Seminarium Duchownym
w Warszawie, które ukończył w 2009 roku obroną pracy licencjackiej. Kolejnym etapem edukacji było podjęcie studiów na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej którą ukończył w 2014 roku obroną pracy magisterskiej. Dnia 08.09.2013 w białostockiej katedrze otrzymał święcenia diakońskie. Natomiast chirotonię kapłańską otrzymał z rąk JE Abp Jakuba w dniu 15.09.2013 roku.W latach 01.10.2013 – 31.10.2017 był wikariuszem parafii pw. Opieki Matki Bożej w Olsztynie zaś w latach 01.11.2017 do 31.07.2020 wikariuszem parafii Św. Ducha w Białymstoku. Dnia 01.08.2020 został mianowany proboszczem parafii w Juszkowym Grodzie.